Kolekcija „Svetimi“

Kad ir kur atsidurtumėte, kad ir kokioje šalyje aplankytumėte, visur yra galimybė sutikti paslaptingą ir gražią nepažįstamąją.
Moterų vaizdavimas mene turi ilgą istoriją, siekiančią senovės laikus. Įvairiose kultūrose ir epochuose moterys buvo vaizduojamos įvairiais būdais – nuo deivių ir šventųjų iki paprastų moterų ir modelių.
Senovės Egipto mene moterys buvo vaizduojamos kaip deivės, tokios kaip Izidė, pagrindinė Egipto deivė, kuri buvo motinystės, vaisingumo ir apsaugos simbolis. Senovės Graikijos mene moterys buvo vaizduojamos kaip didvyrės ir deivės, tokios kaip Afroditė, grožio ir meilės deivė. Romėnų menas taip pat dažnai vaizdavo moteris kaip deives.
Modernesniame mene moterys dažnai vaizduojamos kaip menininkų modeliai ir subjektai. Kai kurie menininkai naudoja moterų atvaizdus, kad perteiktų savo politines, socialines ar kultūrines pažiūras. Pavyzdžiui, menininkių feminisčių kūryboje moterų atvaizdai naudojami siekiant išryškinti lyčių nelygybės ir socialinės neteisybės problemas.
Apskritai moterų vaizdavimas mene atspindi socialinius, kultūrinius ir istorinius kontekstus, kuriuose jos gyvena ir gali turėti daug reikšmių bei interpretacijų.
Gaukite el. katalogą