Kolekcija „Dieviškasis apreiškimas“

Piktogramos yra šventųjų atvaizdai, naudojami stačiatikių religijoje. Jie vaidina svarbų vaidmenį stačiatikių krikščionių religiniame gyvenime ir yra laikomi šventais objektais. Piktogramos tarnauja kaip maldos ir pagarbos objektai ir laikomos jungtimi tarp tikinčiojo ir šventojo.
Ortodoksų religijoje ikonos turi gilią simbolinę reikšmę. Jie ne tik šventųjų atvaizdai, bet ir perteikia teologines idėjas. Piktogramos padeda tikintiesiems suprasti teologines tiesas ir įgyti dvasinę gerovę.
Piktogramos taip pat vaidina svarbų vaidmenį kultūroje ir mene. Daugelis jų yra meno kūriniai ir turi didelę meninę vertę. Krikščioniškame mene ikonos buvo svarbus vizualiojo meno žanras, jos padėjo išsaugoti ir perduoti stačiatikybės kultūrinį paveldą.
Tačiau verta paminėti, kad ikonos nėra vienintelis būdas parodyti religingumą stačiatikių religijoje. Svarbų vaidmenį atlieka ir šventų tekstų skaitymas, išpažintis, bendrystė ir kitos religinės praktikos.
Gaukite el. katalogą